Kategorie

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 zakończenie roku szkolnego musi odbyć się w  warunkach reżimu sanitarnego. W związku z tym nie będzie tradycyjnego spotkania na sali gimnastycznej. Świadectwa, dyplomy i nagrody rozdawane będą przez wychowawców w wyznaczonych salach lekcyjnych w określonych godzinach. Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nie będą mogli towarzyszyć swym dzieciom w szkole, mogą czekać przed budynkiem z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego.

Rodzice uczniów przedszkola wchodzą razem z dziećmi  na salę gimnastyczną wejściem od strony boiska szkolnego.

Obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk i dystans społeczny.

 

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2029/2020 w Zespole Placówek Oświatowych w Węchadłowie:

Przedszkole:

Sala gimnastyczna

9.45-10.00: 3-latki

10.00-10.15: dezynfekcja pomieszczenia

10.15-11.00: 4-latki, 5-latki

11.15-11.30: dezynfekcja pomieszczenia

11.30-11.45: 6-latki

 

Szkoła Podstawowa:

9.00-9.30: Klasa I – s. wczesnoszkolna

9.00-9.30: Klasa II, klasa III- s. historyczno-informatyczna

9.30-10.00: Klasa V- s. polonistyczna

9.30-10.00: Klasa VI- s . matematyczna

10.00-10.30: Klasa VII -s. językowa

10.00-10.30: Klasa VIII- s. chemiczna