Kategorie

Miesięczne Archiwa: Maj 2019

WAŻNE! Procedury zachowania w sytuacji nadzwyczajnej i kryzysowej w ZPO w Węchadłowie

PROCEDURY ZACHOWANIA ZPO WĘCHADŁÓW 

Wykaz instytucji do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Wykaz instytucji do których można zgłosić się o wsparcie
w sytuacjach wymagających pomocy
psychologiczno – pedagogicznej:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
28 – 400 Pińczów
ul. Spółdzielcza 6
tel/fax 413574701
Adres… Czytaj więcej