Kategorie

Chocim. Potęga husarii.

Przechwytywanie17Przechwytywanie13Bitwa chocimska stoczona w 1621 roku trwała blisko 40 dni. Tylko nieco krócej będzie trwała świąteczno-feryjna przerwa szkolna. W ostatnim dniu zajęć szkolnych przed tą długą przerwą uczniowie klas VI-VIII mieli okazję uczestniczyć w nietypowych zajęciach online „Chocim-potęga husarii”. Odbyły się one w ramach obchodów Roku Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, dzięki wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Przechwytywanie10

Członkowie stowarzyszenia Pospolite Ruszenie Ziemi Krakowskiej przebrani w XVII-wieczne stroje prezentowali uzbrojenie, techniki walki i obyczaje panujące w tamtej epoce- wszystko zdalnie.

Przechwytywanie14

To już ostatnie  wydarzenie w tym roku kalendarzowym z edukacji historyczno-patriotycznej. Realizowaliśmy następujące  „Podstawowe kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021”:

-Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

- Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Przechwytywanie15